HomeNieuwsDienstenProjectenOver ons
Image1 Arbeidsomstandigheden

Dienstverlening
Kwaliteitsmanagement
Bouwprocesinnovatie
ICT-beleid
Arbeidsomstandigheden

 

 


Cursus V&G-plan - V&G-coördinatie ontwerpfase

Image1Sinds 1994 is het Arbobesluit Bouwproces van kracht. Deze aanvulling op de Arbowet heeft tot doel de arbeidsomstandigheden van bouwplaatsmedewerkers te verbeteren door een totale, preventieve aanpak. Het Arbobesluit bevat dan ook verplichtingen voor alle partijen in het bouwproces, van opdrachtgever tot onderaannemer. Alle moeten ze bijdragen aan veiligheid en gezondheid (V&G) op de bouwplaats. Zo moeten ontwerpende partijen bij alles wat ze doen rekening houden met de arbeidsomstandigheden van de mensen die het bouwwerk straks moeten realiseren en onderhouden. Ontwerpers moeten risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E's) maken van het eigen werk en nagaan of ontwerpbeslissingen zodanig kunnen worden genomen, dat V&G-risico's kunnen worden voorkomen of verminderd.

De opdrachtgever moet een "V&G-coördinator ontwerpfase" aanwijzen. Deze heeft een aantal wettelijke taken, zoals het coördineren van de verplichtingen van de ontwerpende partijen en het maken van een "V&G-plan ontwerpfase". Spekkink C&R leidt V&G-coördinatoren op in cursussen voor organisaties als gemeenten, woningbouwverenigingen, architectenbureaus, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Het bureau beschikt over een basiscursus, die iedere keer wordt toegesneden op de specifieke behoeften van de klant. Lees hier meer over deze praktijkgerichte cursus!

Image2
Naast het verzorgen van cursussen voert Spekkink C&R met regelmaat onderzoeks- en adviesopdrachten uit op het gebied van "Ontwerp & Arbeidsomstandigheden" in opdracht van onder andere Arbouw te Amsterdam. Voorbeelden? Kijk op Projecten Arbeidsomstandigheden