HomeNieuwsDienstenProjectenOver ons
Image1 Disclaimer


 

 


Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website
Deze website is eigendom van Spekkink C&R BV. Door deze website te raadplegen/gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat mag u deze website niet raadplegen/gebruiken.

Copyright
© Copyright 2005 Spekkink C&R BV. All Rights Reserved.

Intellectueel Eigendom
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, electronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spekkink C&R BV. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van Spekkink C&R BV.

Aansprakelijkheid
In geen geval is Spekkink C&R BV aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Spekkink C&R BV geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie
Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis. Spekkink C&R BV geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Laatste wijziging
Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst geupdate op 15/04/2005.

Toepasbaar recht
De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.